Nepřehlédněte!

Brněnské klavírní mládí 2024
17. ročník se konal

v úterý 5. března 2024
Hledejte v kapitole Další projekty

Brněnská klavírní soutěž
informace o historii 6 úspěšných ročníků
hledejte v příslušných kapitolách 

Úvod

 

Brněnská klavírní soutěž je určena českým a slovenským studentům klavírní hry v několika věkových kategoriích. Vyplňuje mezeru mezi soutěžemi pro dětský věk a těmi s jedinou kategorií do 28 či 30 let.

Cílem soutěže je především posílení motivace a profesionality studentů klavíru, zvýšení schopnosti uplatnění mladých umělců jak doma tak i v mezinárodním měřítku.  
                                  
Soutěž nabízí širokou možnost účasti jak žákům vyšších ročníků základních uměleckých škol, kteří chtějí co nejlépe pěstovat ušlechtilého koníčka nebo uvažují o klavírním oboru jako o svém budoucím povolání, tak konzervatoristům, kteří již hru na klavír studují profesionálně. Projekt je plánován jako periodický, chce přispět k dlouhodobé spolupráci a předávání zkušeností v tomto oboru. Soutěž probíhá v prostorách Konzervatoře Brno, kterou založil Leoš Janáček v roce 1919 a je tedy po Pražské konzervatoři uměleckou školou tohoto typu s nejstarší tradicí u nás, jedinou ve městě Brně i v Jihomoravském kraji.

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech