Nepřehlédněte!

Brněnská klavírní soutěž
6. ročník soutěže je odložen
i z únorového termínu
Změna termínu - 10. až 12. prosince 2021!!
Detaily hledejte v příslušné kapitole.

Brněnské klavírní mládí 2021
Snad poslední změna termínu -
14. ročník se bude konat
ve čtvrtek 16. září 2021

Historie v kapitole Další projekty

Brněnské klavírní kurzy
Prázdninové rozehrávání"
www.konzervatorbrno.eu

Úvod

 

Brněnská klavírní soutěž je určena českým a slovenským studentům klavírní hry v několika věkových kategoriích. Vyplňuje mezeru mezi soutěžemi pro dětský věk a těmi s jedinou kategorií do 28 či 30 let.

Cílem soutěže je především posílení motivace a profesionality studentů klavíru, zvýšení schopnosti uplatnění mladých umělců jak doma tak i v mezinárodním měřítku.  
                                  
Soutěž nabízí širokou možnost účasti jak žákům vyšších ročníků základních uměleckých škol, kteří chtějí co nejlépe pěstovat ušlechtilého koníčka nebo uvažují o klavírním oboru jako o svém budoucím povolání, tak konzervatoristům, kteří již hru na klavír studují profesionálně. Projekt je plánován jako periodický, chce přispět k dlouhodobé spolupráci a předávání zkušeností v tomto oboru. Soutěž probíhá v prostorách Konzervatoře Brno, kterou založil Leoš Janáček v roce 1919 a je tedy po Pražské konzervatoři uměleckou školou tohoto typu s nejstarší tradicí u nás, jedinou ve městě Brně i v Jihomoravském kraji.

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech