Nepřehlédněte!

Brněnská klavírní soutěž, 6.ročník,
se úspěšně konala 10. až 12. prosince 2021!!
Hledejte v příslušné kapitole

Brněnské klavírní mládí 2022 
15.ročník se konal

ve středu 23. března 2022

Hledejte v kapitole Další projekty

Ceny

 

Brněnská klavírní soutěž

V každé kategorii udělí porota 1., 2. a 3. cenu, nositelé cen se stávají laureáty soutěže. Porota má právo některé ceny neudělit nebo naopak rozdělit, bude respektovat pořadí a bodový zisk. Může dále udělit čestná uznání, ceny za interpretaci vybraného díla, cenu pro nejlepšího účastníka brněnské konzervatoře a vyhlásit absolutního vítěze s nejvyšším bodovým ziskem. V případě bodové shody je absolutní vítěz určen hlasováním poroty, tato cena je nedělitelná. Porota rozhodne též o účinkujících na závěrečném Koncertě vítězů 12. 12. 2021 odpoledne. Účast všech oceněných, případně účinkování vybraných nositelů cen na koncertě vítězů, je podmínkou udělení věcných i  finančních odměn.

Rozhodnutí poroty jsou konečná.

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech