Nepřehlédněte!

Brněnské klavírní kurzy 2019
"Prázdninové rozehrávání"

www.konzervatorbrno.eu

Brněnské klavírní mládí 2019
12. ročník - 4. března 2019
Kapitola Další projekty

Brněnská klavírní soutěž
Výsledky dosavadních pěti ročníků
v kapitole Historie
V roce 2019 se Brněnská klavírní soutěž
nebude konat


Ceny

 

Brněnská klavírní soutěž

V každé kategorii rozhoduje porota o udělení cen. Nositelé 1., 2. a 3. ceny získávají titul laureát soutěže.
Porota může dále udělit čestná uznání, cenu pro absolutního vítěze, ocenění za vynikající interpretaci skladby Leoše Janáčka, eventuálně rozhodnout o dalších oceněních. Ceny pro kategorii Junior jsou věcné. Porota má právo některé ceny neudělit, může některé ceny rozdělit, v tom  případě určí finanční částku nebo druh ceny při respektování pořadí. Titul a cena pro absolutního vítěze jsou nedělitelné. Při absolutní bodové shodě rozhodne porota o absolutním vítězi hlasováním.
Podmínkou udělení finanční nebo věcné odměny je převzetí ceny při Slavnostním zakončení soutěže, eventuálně dle rozhodnutí poroty vystoupení na Koncertě vítězů soutěže.
Rozhodnutí poroty jsou konečná.

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech