Nepřehlédněte!

Brněnská klavírní soutěž
6. ročník soutěže je odložen
i z únorového termínu
Změna termínu - 10. až 12. prosince 2021!!
Detaily hledejte v příslušné kapitole.

Brněnské klavírní mládí 2021
Snad poslední změna termínu -
14. ročník se bude konat
ve čtvrtek 16. září 2021

Historie v kapitole Další projekty

Brněnské klavírní kurzy
Prázdninové rozehrávání"
www.konzervatorbrno.eu

Ceny

 

Brněnská klavírní soutěž

V každé kategorii udělí porota 1., 2. a 3. cenu, nositelé cen se stávají laureáty soutěže. Porota má právo některé ceny neudělit nebo naopak rozdělit, bude respektovat pořadí a bodový zisk. Může dále udělit čestná uznání, ceny za interpretaci vybraného díla, cenu pro nejlepšího brněnského účastníka a vyhlásit absolutního vítěze s nejvyšším bodovým ziskem. V případě bodové shody je absolutní vítěz určen hlasováním poroty, tato cena je nedělitelná. Porota rozhodne též o účinkujících na závěrečném Koncertě vítězů 12. 12. 2021 odpoledne. Účast všech oceněných, případně účinkování vybraných nositelů cen na koncertě vítězů, je podmínkou udělení věcných i  finančních odměn.

Rozhodnutí poroty jsou konečná.

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech