Nepřehlédněte!

Brněnské klavírní mládí 2024
17. ročník se konal

v úterý 5. března 2024
Hledejte v kapitole Další projekty

Brněnská klavírní soutěž
informace o historii 6 úspěšných ročníků
hledejte v příslušných kapitolách 

Přihláška

 

Brněnská klavírní soutěž - 6. ročník
Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2021
Leták a přihlášku stáhnete zde
Vzhledem k epidemiologické situaci je soutěž posunuta na termín 10 až 12. 12 2021, proto je možno se ještě přihlásit do 30. 9. 2021. 
Soutěžící se mohou odhlásit, pokud tak učiní do konce září 2021, bude jim vrácen soutěžní poplatek. Při odhlášení 1.10.2021 a později se poplatek vracet nebude. Pokud by se soutěž nemohla konat vůbec, bude soutěžní poplatek vrácen všem přihlášeným.

Přihlášku pošlete buď poštou na adresu:
Eva Horáková, Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno
nebo v příloze mailu na: horakova_eva@centrum.cz
Vstupní poplatek: kategorie Junior 500 Kč, I. a II. kategorie 1000 Kč.
Číslo účtu: 225244380 / 0300, var. symbol = kontaktní telefonní číslo uvedené na přihlášce.
Účastníci přiloží kopii dokladu o zaplacení poplatku k přihlášce současně s jejím odesláním.
Do 15 dnů pořadatel elektronicky potvrdí přijetí přihlášky a poté poskytne další informace o soutěži.
Informace též na: +420 732 231 317

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech