Nepřehlédněte!

Brněnské klavírní mládí 2024
17. ročník se konal

v úterý 5. března 2024
Hledejte v kapitole Další projekty

Brněnská klavírní soutěž
informace o historii 6 úspěšných ročníků
hledejte v příslušných kapitolách 

Podmínky a program

 


Podmínky 6. ročníku Brněnské klavírní soutěže
(10. až 12. prosinec 2021)

6. ročník klavírní soutěže pro české a slovenské účastníky
Věkové kategorie mimořádně do 16, 19 a 23 let
Kategorie Junior je jednokolová, soutěž 1. a 2. kategorie dvoukolová, skladby se nesmí opakovat. Pořadí skladeb je libovolné, podmínkou je hra zpaměti.
Účastník, který získal v této soutěži 1. cenu, již nemůže soutěžit ve stejné kategorii.
Přítomnost a účinkování vybraných nositelů cen na Koncertě vítězů je podmínkou udělení těchto cen.
Všechna soutěžní vystoupení jsou veřejná, záznamy z nich pořizované slouží k propagaci soutěže a nelze na ně uplatňovat autorská práva.
Pořadatel nezajišťuje ubytování, nepřejímá zodpovědnost za nezletilé ani za vzniklé škody účastníků.
 
Celkově je stanovena nejvyšší hranice 36 účastníků, do druhého kola v I. a II. kategorii postupují soutěžící dle bodového zisku, o hranici postupu rozhoduje porota. Druhé kolo nesmí obsahovat skladby z prvního kola. Při nedodržení časového limitu může být soutěžící ze soutěže vyloučen, při překročení časového limitu je předseda poroty oprávněn ukončit soutěžní výkon. Mladší účastník může soutěžit ve vyšší věkové kategorii, starší v nižší nikoliv. Ve všech kolech a kategoriích je pořadí skladeb libovolné, podmínkou je hra zpaměti. Skladby hrané v 1. kole nesmějí být použity v kole 2.
 
Soutěž byla v předchozích ročnících věnována významným výročím světových skladatelů, tentokrát doporučujeme přihlédnout při výběru repertoáru k řadě významných výročí narození: Ludwig van Beethoven (*1770), Robert Schumann (*1810), Fryderyk Chopin (*1810), Vítězslav Novák (*1870), Bohuslav Martinů (*1890). Povinnou součástí podmínek soutěže je opakovaně dílo Leoše Janáčka v I. a II. kategorii, podporujeme tím u mladých klavíristů zájem o nastudování a hlubší proniknutí do interpretace jeho děl a přispíváme k rozvíjení janáčkovské tradice v Brně.

Soutěžní program

Kategorie Junior - do 16 let (soutěžící narození v roce 2005 a později)
Trvání 12 až 15 minut
A) Skladba autorů z období baroka nebo klasicismu
B) Alespoň jedna etuda z klasických sbírek (J. B. Cramer, C. Czerny  op. 299 nebo 740)
C) Volný výběr skladeb, musí obsahovat skladbu autorů z období romantismu

I. kategorie - do 19 let (soutěžící narozeni v roce 2002 a později)
1. kolo - trvání 12 až 15 minut
A) Výběr z klavírního díla J. S. Bacha
B) Dvě etudy,  jedna musí být F. Chopina z op. posth., op. 10 (mimo č. 3 a 6) nebo op. 25 (mimo č. 7)
C) Výběr ze skladeb autorů z období romantismu
2. kolo - trvání 15 až 18 minut
A) Výběr věty v sonátové nebo rondové formě: Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Dusík
B) Výběr z klavírního díla L. Janáčka
C) Volný výběr skladeb

II.kategorie - do 23 let (soutěžící narozeni v roce1998 a později)
1.kolotrvání 15 až 20 minut
A) Výběr z klavírního díla J. S. Bacha
B) Dvě koncertní etudy, z nichž jedna musí být F. Chopina z op.10 (mimo č. 3 a 6) nebo op.25 (mimo č.7)
C) Výběr ze skladeb autorů z období romantismu

2.kolotrvání 20 až 24 minut
A) Výběr dvou kontrastních vět ze sonáty, jedna musí být v sonátové nebo rondové formě: 
Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Dusík
B) Výběr z klavírního díla L. Janáčka
C) Volný výběr skladeb

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech