Nepřehlédněte!

Brněnské klavírní kurzy 2019
"Prázdninové rozehrávání"

www.konzervatorbrno.eu

Brněnské klavírní mládí 2019
12. ročník - 4. března 2019
Kapitola Další projekty

Brněnská klavírní soutěž
Výsledky dosavadních pěti ročníků
v kapitole Historie
V roce 2019 se Brněnská klavírní soutěž
nebude konat


Podmínky a program

 


Podmínky Brněnské klavírní soutěže 2017
(8. až 10. prosinec 2017)

Soutěž je určena mladým českým a slovenským pianistům, je rozdělena do věkových kategorií. Kategorie Junior (do 15 let) bude jednokolová, I. kat (do 18 let) i II. kat. (do 22 let) proběhne ve dvou kolech, do druhého kola postupují soutěžící na základě rozhodnutí poroty dle bodového ohodnocení v prvním kole. Druhé kolo nesmí obsahovat skladby z prvního kola. Při nedodržení časového limitu může být soutěžící ze soutěže vyloučen, při překročení časového limitu je předseda poroty oprávněn ukončit soutěžní výkon. Mladší účastník může soutěžit ve vyšší věkové kategorii, starší v nižší nikoliv. Ve všech kolech a kategoriích je pořadí skladeb libovolné, podmínkou je hra zpaměti. Skladby hrané v 1. kole nesmějí být použity v kole 2.

Soutěžní vystoupení i koncert vítězů jsou veřejné. Mohou z nich být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy sloužící k propagaci soutěže, na něž nelze uplatňovat autorská práva.
Účast všech oceněných, případně účinkování vybraných nositelů cen na koncertě vítězů, je podmínkou udělení věcných i  finančních odměn.
Pořadatel nezajišťuje účastníkům ubytování.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za nezletilé soutěžící ani za eventuální vzniklé škody účastníků.

Soutěžní program

Kategorie Junior —do 15 let (soutěžící narozeni po 8. prosinci 2002)
Trvání 12 až 16 minut
A) Skladba autorů z období baroka nebo klasicismu
B) Alespoň jedna etuda z klasických sbírek (J. B. Cramer, C. Czerny  op. 299 nebo 740)
C) Volný výběr skladeb, musí obsahovat skladbu autorů z období romantismu

I. kategorie - do 18 let (soutěžící narozeni po 8. prosinci 1999)
1. kolo - trvání 12 až 16 minut
A) Výběr z klavírního díla J. S. Bacha
B) Dvě etudy,  jedna musí být F. Chopina z op. posth., op. 10 (mimo č. 3 a 6) nebo op. 25 (mimo č. 7)
C) Výběr ze skladeb autorů z období romantismu
2. kolo - trvání 18 až 22 minut
A) Výběr rychlé věty ze sonát těchto autorů: Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Dusík
B) Výběr z klavírního díla L. Janáčka
C) Volný výběr skladeb

II.kategorie – do 22 let (soutěžící narozeni po 8. prosinci 1995)
1.kolotrvání 14 až 18 minut
A) Výběr z klavírního díla J. S. Bacha
B) Dvě koncertní etudy, z nichž jedna musí být F. Chopina z op.10 (mimo č. 3 a 6) nebo op.25 (mimo č.7)
C) Výběr ze skladeb autorů z období romantismu

2.kolo trvání 20 až 25 minut
A) Výběr alespoň dvou kontrastních vět ze sonát těchto autorů: Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Dusík
B) Výběr z klavírního díla L. Janáčka
C) Volný výběr skladeb

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech