Nepřehlédněte!

5. ročník
Brněnská klavírní soutěž 2017

se bude konat
8. až 10. prosince 2017
(viz kapitoly "Brněnská klavírní soutěž")

Jubilejní 10. ročník
Brněnské
klavírní mládí 2017

Slavnostní koncert se konal
v pondělí 6. března 2017

v Besedním domě v Brně
Hledejte v kapitole "Další projekty"

 

O nás

 

ARETE je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pořádání uměleckých, především hudebních projektů. Prvořadým cílem je rozvíjení mladých talentů, organizace interpretačních soutěží, koncertů a přehlídek, dále vzdělávání v uměleckých disciplínách prostřednictvím přednášek, seminářů a kurzů. 
Impulsem pro vznik občanského
sdružení ARETE v roce 2008 byla snaha o uspořádání klavírní soutěže pro věkové kategorie odpovídající věku studia na konzervatoři.

Správní rada ARETE:
Mgr. Eva Horáková, pianistka, odd. kláves. nástrojů, Konzervatoř Brno
MgA. Dagmar Pančochová, pianistka, odd. kláves. nástrojů, Konzervatoř Brno 
Mgr. Iva Adámková, Ph.D., vědecká pracovnice v oblasti kultury

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech