Nepřehlédněte!

Brněnské klavírní mládí 2024
17. ročník se konal

v úterý 5. března 2024
Hledejte v kapitole Další projekty

Brněnská klavírní soutěž
informace o historii 6 úspěšných ročníků
hledejte v příslušných kapitolách 

O nás

 

ARETE je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pořádání uměleckých, především hudebních projektů. Prvořadým cílem je rozvíjení mladých talentů, organizace interpretačních soutěží, koncertů a přehlídek, dále vzdělávání v uměleckých disciplínách prostřednictvím přednášek, seminářů a kurzů. 
Impulsem pro vznik občanského
sdružení ARETE v roce 2008 byla především snaha o uspořádání klavírní soutěže pro věkové kategorie odpovídající věku studia na konzervatoři.

Správní rada ARETE:
Mgr. Eva Horáková, pianistka, odd. kláves. nástrojů, Konzervatoř Brno
Mgr. Iva Adámková, Ph.D., vědecká pracovnice, historička umění
MgA. Kristýna Znamenáčková, pianistka, doktorandka JAMU Brno

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech