Nepřehlédněte!

Jubilejní 10. ročník
Brněnské klavírní mládí 2017
Společný slavnostní koncert žáků
brněnských ZUŠ a Konzervatoře Brno
Pondělí 6. března 2017, 19.00 hodin
Besední dům v Brně

 

 

O nás

 

ARETE je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pořádání uměleckých, především hudebních projektů. Prvořadým cílem je rozvíjení mladých talentů, organizace interpretačních soutěží, koncertů a přehlídek, dále vzdělávání v uměleckých disciplínách prostřednictvím přednášek, seminářů a kurzů. 
Impulsem pro vznik občanského
sdružení ARETE v roce 2008 byla snaha o uspořádání klavírní soutěže pro věkové kategorie odpovídající věku studia na konzervatoři.

Správní rada ARETE:
Mgr. Eva Horáková, pianistka, vedoucí odd. kláves. nástrojů Konzervatoře Brno
MgA. Dagmar Pančochová, pianistka, pedagožka Konzervatoře Brno 
Mgr. Iva Adámková, Ph.D., vědecká pracovnice v oblasti kultury

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech