Nepřehlédněte!

Brněnské klavírní mládí 2020
13. ročník se konal
9. března 2020
Kapitola Další projekty

Brněnská klavírní soutěž 2020
6. ročník soutěže je plánován
11. až 13. 12. 2020

Brněnské klavírní kurzy
"Prázdninové rozehrávání"
www.konzervatorbrno.eu

O nás

 

ARETE je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pořádání uměleckých, především hudebních projektů. Prvořadým cílem je rozvíjení mladých talentů, organizace interpretačních soutěží, koncertů a přehlídek, dále vzdělávání v uměleckých disciplínách prostřednictvím přednášek, seminářů a kurzů. 
Impulsem pro vznik občanského
sdružení ARETE v roce 2008 byla především snaha o uspořádání klavírní soutěže pro věkové kategorie odpovídající věku studia na konzervatoři.

Správní rada ARETE:
Mgr. Eva Horáková, pianistka, odd. kláves. nástrojů, Konzervatoř Brno
Mgr. Iva Adámková, Ph.D., vědecká pracovnice, historička umění
MgA. Kristýna Znamenáčková, pianistka, doktorandka JAMU Brno

© Copyright Arete, občanské sdružení | Designed by WebCzech